top of page

נהשירותים שלנו

 

ימין של עסקים

עצה להניחאני בכל תחומי המשפט העסקי, מחברות קטנות ועד גדולות.
חוקת חברות,
הכנה ומשא ומתן על כל סוגי חוזים, נאמנויות, ממשל תאגידי, ציות לתאגידים, הקמת סניפים, תוכניות יבוא זמני של מוצרים, פעולות חוצות גבולות ועוד.

 

חוק הבידור

ייצוג משפטי לאמנים, מפיקים וחברות בידור.
הסכמי רישיון, זכויות יוצרים והגנה
מיון התוכן.

דיני מקרקעין

ייעוץ בעסקאות מקרקעין, רכישות והשכרות.
יישוב מחלוקות ותכנון
מס בתחום הנדל"ן.

בדיקת נאותות נדל"ן.

 

משפט אלקטרוני וטכנולוגיות חדשות

ייעוץ משפטי בנושאי מסחר אלקטרוני וטכנולוגיות מתפתחות.
הגנת מידע, פרטיות ועמידה ברגולציה.

 

חוקי הגירה

הדרכה בתהליכי הגירה ליחידים וחברות.
הליכי ויזה, שהייה ואזרחות בהקשרים בינלאומיים.

 

קניין רוחני

הגנה משפטית על נכסים רוחניים, כגון פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים.
הגנה מפני הפרות וניצול אסטרטגי.

 

הערכת שווי פיננסית

הערכה מדויקת של הערך הכלכלי של נכסים וחברות.
ייעוץ לגבי אסטרטגיות פיננסיות המבוססות על הערכות שווי.

 

הערכת שווי מקרקעין

קביעת שווי נכסי מקרקעין.
דוחות מפורטים להחלטות מכירות, משכנתאות והשקעה.

 

הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים

הערכת נכסים בלתי מוחשיים כגון סימני מסחר, פטנטים וזכויות יוצרים.
תמיכה בניהול ומונטיזציה של נכסים בלתי מוחשיים.

 

 

הערכת שווי עסקית

הערכת שווי מקיפה של חברות למיזוגים, רכישות או הערכת שווי פנימית.
ניתוח גורמים פיננסיים, תפעוליים ושוקיים.

 

תיווך ובוררות בינלאומית

הנחיית משא ומתן ועסקאות בינלאומיות.

יישוב סכסוכים באמצעות בוררות, הימנעות מתדיינות משפטית יקרה.

שירותי אמונה בציבור. 

אימות ואישור מסמכים משפטיים.
אשרור חתימות מסמכים ולגליזציה.

פרוטוקוליזציה של מסמכים.

אפוסטיל

תרגומים

אישורים של עובדות משפטיות ומהותיות, ואינטרפולציות.

bottom of page